Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola

Küldetésünk, a képzés módja

„A zenével való nevelés a legkiválóbb, mivel a ritmus és a harmónia a legmélyebben érinti a lélek középpontját, méltóságot és nagyszerűséget kölcsönözve annak”    (Szókratész)

A zene segíti a személyiség szabad kibontakoztatását. Értéket és látásmódot közvetít egy gyakran kaotikus és felszínessé váló világban. A zenei érzékelés és a zenei kifejezés tágítják az ember önmegtapasztalását és világlátását. A zene műveli a kommunikációs képességet és elősegíti a szociális viselkedést.

Zeneiskolánk ennek a nevelési eszménynek kötelezte el magát. A muzsikálással fontos másodlagos képességeket fejlesztünk tanulóinkban, amelyek más életterületeken, pl. a munkában is szükségesek: koncentrálóképességet, kitartást és akaraterőt, kreativitást, kommunikációs és kifejezőkészséget, szociális viselkedést és csapatszellemet. Zeneiskolánk a zenei képzéssel többletet nyújt. Zeneiskolánk egy életre szóló útravalót ad tanulóinknak e hitvallással. Zeneiskolánk a zene szeretetével egy olyan generáció felnövekvését segíti elő, akik világnézetükben, erkölcsi felfogásukban, ember kapcsolataikban hasznos tagjai lehetnek társadalmuknak.